Barkács Katalin  egyetemi adjunktus

Személyi adatok

Tanulmányok

 • 1970 ELTE TTK, okl. vegyész.
 • 1974 ELTE TTK egyetemi doktori fokozat

Munkaviszony

 • 1989 - ELTE TTK Kémiai Tanszékcsoport Kémiai Technológiai és Környezetkémiai Tanszék  
 • 1970 - 1988 Vegyészmérnök, Kutatási Koordinátor - Tatabányai Szénbányák VIDUS ill. FŐGÉP Gyáregység

Kutatási tevékenység

környezetvédelem, környezetvédelmi eljárások, különböző viztípusok ( ivó-, felszíni-. felszín alatti-,  ipari- és szennyvizek) minősítése és tisztítástechnológiája, élő szervezetek és ásványi anyagok szorpciós sajátságai, természetes eredetű szorbensek környezetvédelmi hasznosítása, biomonitoring

Oktatási tevékenység

 • Munkavédelem / kémiai biztonságtechnika kötelező előadás vegyész hallgatók részére 
 • A levegő- és vízkörnyezet minősítése kötelezoen választható előadás vegyész hallgatók részére 
 • Környezetkárosodás és védelem kötelezően választható előadás kémiatanár és környezet szakirányú képzésben résztvevő vegyész hallgatók részére 
 • Kémiai technológia I. kötelező előadás kémia tanárszakos hallgatók részére 
 • Környezettechnológia környezettan tanárszakos hallgatók részére 
 • Kémiai katasztrófaelhárítás, Környezeti kockázatfelmérés és hatásvizsgálat speciális előadások 
 • Üzemlátogatások szervezése és lebonyolítása 
 • Laboratóriumi gyakorlatok vezetése: Kémiai technológiai, Választható kémiai technológiai, Speciális laboratóriumi gyakorlatok valamint szakirányú képzés keretében Környezetanalízis és környezettechnológia laboratóriumi gyakorlatok vegyészek részére, Kémiai technológia gyakorlatok kémiatanár-, kémiatanár kiegészítő- és környezettan tanárszakos hallgatók részére 
 • Szaklaboratórium, alap és továbbképzésben résztvevő hallgatók diplomamunkájának témavezetése 
 • Posztgraduális képzés keretében kémiai vízminősítés és víz-szennyvíztisztítás tematikájú előadások tartása és gyakorlatok koordinálása és vezetése humánökológus, környezetbiológus hallgatók részére 
 • BME Építőmérnöki Karán a Vízkészletgazdálkodási Szakmérnöki Szak Műszaki Hidrológiai Ágazatán Kémiai Hidrológia előadás 
 • Környezetgazdálkodási Továbbképző Központ intenzív tanfolyamainak oktatási moduljai közül: A vegyipari katasztrófák megelőzése és a környezeti kockázatbecslés elhárítása témájú tanfolyamok vezetése és oktatás 
 • Tanszékhez tartozó külföldi hallgatók tanulmányi programjának szervezése és angol nyelvu oktatás

Egyéb tevékenység

 • ELTE TTK KTCS Oktatási Bizottsági tag,
 • Tanszéki tanulmányi felelős és nemzetközi kapcsolatok referens,
 • Kari Tanácstag, 
 • TTK KTCS TDK elnök, 
 • Országos Környezettudományi Diákkonferenciáik és Ifjú Kutatók Nemzetközi Környezetvédelmi Konferenciáinak bíráló bizottsági tagja,
 • Vízgazdálkodási Szakértő / müködési engedély a vízellátás és csatornázás, szennyvíztisztítás,  vízanalitika és vízminőség szakterületeken.

Publikációk:  10 szakcikk          Publikációs lista

 • Poszterek: 6
 • Tudományos előadások: 13
 • Szabadalom: 2
 • Kutatási jelentés: 37

Könyvek

 • Ligetvári Ferenc: Környezetünk és védelme 3. kötet: Vízminosítés, vízkezelés: könyvfejezet 9-128 old. 
  Kiadó: Ökológiai Intézet a Fenntartható Felodésért Alapítvány, Miskolc, 2000.

Jegyzetek

 • Alkalmazott kémiai laboratóriumi gyakorlatok kémia tanárszakos hallgatók részére 
  Barkács K., Horváthné Otta K., Nárai G., Süvegh G. ELTE Budapest, 1995
 • Környezetkémiai analitika-környezettechnológia praktikum, Eleveniszapos szennyvíztísztítás fejezet, 
  ELTE Eötvös Kiadó, Budapest 1999
 • Vízminősítés, vízkezelés 
  Tessedik Sámuel Főiskola, Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkozdási Főiskolai Kar, Szarvas, 2000.

Szervezeti tagság

 • Magyar Hidrológiai Társaság Vízkémiai Szakosztály tagja,
 • Az MTA Kémiai Technológiai és Környezetvédelmi valamint az MTA Környezeti Kémiai Munkabizottságának állandó meghívott tagja,
 • Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Kémiai és Vegyipari Szekciójának tagja,
 • A XXVI. OTDK Kémiai és Vegyipari Szekciójának Szervezo Titkára.

Tudományos konferenciák/szervezés 

 • ELTE-UVO/ROSTE (UNESCO) rendezte Nemzetközi Ph.D Intenzív Környezettudományi Oszi Iskola - Fejlett analitikai módszerek a környezetkutatásban - 1997 október, Visegrád, szervezo bizottságának tagja, koordinátor 
 • IX. Italian Hungarian Symposium on Spectrochemistry, Urban Health: a challenge for the third millennium, Siena, October 11-15, 1999, koordinátor

Díjak, kitüntetések

 • 1985 Bányász Szolgálati Érdemérem bronz fokozata 
 • 2001 ELTE TTK Tudományos Diákkörért érem
 • 2002 Trefort Ágoston Emléklap.

Nyelvek

 • orosz
 • angol

Tudományos érdekődés

 • kémiai biztonságtechnika tématerületei, kockázatbecslés és környezeti hatásvizsgálat, környezetszennyezés és IPPC (integrált szennyezés megelőzés és szabályozás), környezetvédelmi stratégiák fizikai-kémiai-biológiai vonatkozásai.

Hobbi

 • utazás,
 • olvasás, színházlátogatás,
 • gasztronómia, 
 • szervezői tevékenységek