Kémiai Technológiai Laboratóriumi Gyakorlatok
ELTE TTK, Kémia B.Sc. szak, 2012/2013 tanév, II. félév

Laborvezető: Láng Emma, egyetemi adjunktus
Tantárgykód: kv1n4tc2/1
Kedd 8:15 - 14:00, Kémia Technológia 502;507;510;513;515 Laborok

Gyakorlatvezetők:

Dr. Kele Péter, adjunktus
kelep@caesar.elte.hu
Tel.: 372-2500/1634
VI. 639
Láng Emma, adjunktus
elang@chem.elte.hu
Tel.: 372-2500/1601
Király Dávid, tudományos segédmunkatárs
  drwest@elte.hu
Tel.: 372-2500/1215
Strádi Andrea, PhD hallgató
stradiandrea@gmail.com
Tel.: 372-2500/1256
Uray Katalin, tudományos főmunkatárs
  uray@elte.hu
Tel.: 372-2500/1415

 

Követelményrendszer - Laborrend
A gyakorlat felvételének előfeltétele a "Kémia technológia" kurzus teljesítése!
Laborbeosztás: Gyakorlatok beosztása
Zárthelyi Erededmények
Gyakorlati jegyek
Mérési leírások
Ioncsere vizsgálata állóágyas oszlopon
  Jegyzőkönyv
Abszorber - Deszorber rendszer vizsgálata
  Jegyzőkönyv
Biodízel előállítása
      Jegyzőkönyv
Burgonyakeményítő kinyerése, hidrolízise és a hidrolizátum szeszes erjesztése
      Jegyzőkönyv
Szennyvízminősítés és szennyvízkezelés
  Jegyzőkönyv
Gyógyszergyári gyakorlat ZH kérdései
 

IP címed: 157.181.190.194   Az oldalak megtekintéséhez vagy ajánlott minimum 1024*768 felbontás mellett!