Vegyipari művelettan kötelezően választható kollégium
2009/2010 tanév, I. félév

Tantárgykód: kvvn9401/1


Az előadások célja a vegyipari művelettan alapjainak bemutatása
Cséfalvay Edit, tanársegéd
ELTE TTK Kémiai Intézet (536-es szoba), Tel.. 209-0555/1215,  csefalvay@chem.elte.hu

Mika László Tamás, műszaki tanár
ELTE TTK Kémiai Intézet (537-es szoba), Tel.. 209-0555/1216,  laszlo.t.mika@hotmail.com
Előadások Vizsgaidőpontok Konzultáció Vizsgafeltételek
Előadások - Tematika  
Dátum Előadás címe Előadó
1. Bevezetés, alapfogalmak CSE
2. A műveleti egység matematikai leírása MLT
3. Áramlástani alapismeretek MLT
4. Kémiai reaktorok MLT
5. Desztilláció, rektifikáció MLT
6. Extrakció CSE
7. Abszorpció CSE
8. Adszorpció MLT
9. Membránszeparáció, Szűrés, Ülepítés CSE
10. Por- és cseppleválasztás, centrifugálás CSE
11. Kombinált műveletek CSE
12. Hőtani alapismeretek, hőcserélők, bepárlás CSE
Vizsgazárthelyi

A jegyzet letöltése  

Vizsgakérdések  
Eredmények  
Vizsgafeltételek  

Vizsgadolgozat megírása, amelyre a következo értékelési rendszer vonatkozik:
90 - 100 pont:

80 - 89 pont:

70 - 79 pont:

60 - 69 pont:

0 - 59 pont:

 

megajánlott jeles(5).

megajánlott jó (4) - lehet szóbeli vizsgát tenni.

közepes (3) - kötelező szóbeli vizsgát tenni.

elégséges (2) - kötelező szóbeli vizsgát tenni.

elégtelen (1) - kötelező javító írásbeli viszgát tenni (legfeljebb kettőt), amíg a két ZH közül az egyikre és a javító írásbeli dolgozatra kapott pontok összege legalább 60 pont, mely után kötelező szóbeli vizsgát tenni.

Vizsgaidőpontok  
A szorgalmi időszak második felében lesz az ETR-be felvezetve
A vizsgák kezdete: írásbeli rész: 10.00, szóbeli rész: 14.00, helye V.em. 537.
IP címed: 157.181.190.194   Az oldalak megtekintéséhez vagy ajánlott minimum 1024*768 felbontás mellett!