Zöld Kémia Kötelezően Választható Speciális Kollégium
Kémia B.Sc., Környezettudomany szak 2010/2011 tanév I. félév
Tantárgykód: kvvn9460
Előadások: keddenként, Kémiai Épület 063. 12:00 - 14:00

Az előadások célja a zöld kémia alapjainak és alkalmazásainak bemutatása

Dr. Mika Láló Tamás, egyetemi adjunktus
ELTE TTK Kémiai Intézet laszlo.t.mika@hotmail.com
Előadások - Tematika  
Előadás címe Előadó
1 Bevezetés a zöld kémiába és a zöld kémia 12 alapelve MLT
2 Alternatív oldószerek MLT
3 Homogen katalízis MLT
4 Heterogen katalízis (frissitve) MLT
5 Biokatalízis MLT
6 Kiralitás BJ
7 Az újrafelhasználás kémiája MLT
8 Organokatalizis ST
10 Életciklus analízis (csak orai jegyzet) BT
ST - Dr. Soós Tibor, MTA KKI, Budapest
BJ - Prof. Bakos József, Pannon Egyetem, Veszprém
BT - Dr. Benkő Tamas, Budapest Műszaki Egyetem, Budapest
Egyéb anyagok

A vegyipar startégiai kérdései

Zöld Kémia (Magyar Kémikusok Lapja, 2000, 55, 173.)

Zárthelyik  

Vizsgakérdések letöltése (frissitve)

  Időpont Terem Időtartam Számonkérés anyaga
Vizsgazh december kurzusmailben 120 perc Teljes leadott tanagyag
Vizsgazárthelyi

ZH eredmények

Vizsgafeltételek  

Amennyiben a vizsgazárthelyi (max. 100 pont) eredménye:
90 - 100 pont:

80 - 89 pont:

70 - 79 pont:

60 - 69 pont:

0 - 59 pont:

 

megajánlott jeles(5).

megajánlott jó (4) - lehet szóbeli vizsgát tenni.

közepes (3) - kötelező szóbeli vizsgát tenni.

elégséges (2) - kötelező szóbeli vizsgát tenni.

elégtelen (1) - kötelező javító írásbeli viszgát tenni (legfeljebb kettőt), amíg a két ZH közül az egyikre és a javító írásbeli dolgozatra kapott pontok összege legalább 60 pont, mely után kötelező szóbeli vizsgát tenni.

Vizsgaidőpontok  
A szorgalmi időszak második felében lesz az ETR-be felvezetve
A vizsgák kezdete: írásbeli rész: 10.00, szóbeli rész: 14.00, helye V.em. 537.
IP címed: 157.181.190.194   Az oldalak megtekintéséhez vagy ajánlott minimum 1024*768 felbontás mellett!